Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Sklep Medyczny 24
Wyszukaj produkt:
Start
Promocje
Kontakt
Koszyk
DO KASY
E-mail:   Hasło:   
Koszyk W koszyku: 0 szt. na kwotę: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin Moje konto    
Kategorie
Kontakt
FAX
fax (61) 610 03 71
GSM
535 666 513
Godziny działania sklepu
8:00 do 16:00 online 24h
Informacje
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 3 Gości
 online.
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Regulamin
Regulamin Internetowego Sklepu Medycznego

§ 1. Warunki ogólne.


1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Sklep internetowy firmy MedBon działa pod adresem http://www.sklep-med24.pl i http://www.sklep-medyczny24.pl prowadzony jest przez MedBon Marcin Boniec, z siedzibą przy ul. M. Grześkowiaka 28/2, 62-035 Kórnik, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 777-272-68-87, Regon: 301245941.
3. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail: info@sklep-med24.pl telefonicznie pod numerem 535 666 513, faxem: (61) 6100371 od pn.- pt. (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 8:00 do 16:00 Adres do korespondencji MedBon, Grześkowiaka 28/2, 62-035 Kórnik
4. Stroną dokonującą sprzedaży produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego jest firma MedBon, zwana dalej również Sprzedawcą.
5. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie http://www.sklep-med24.pl i http://www.sklep-medyczny24.pl w chwili składania zamówienia. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. Dokumentem sprzedaży towaru jest paragon lub faktura VAT.
7. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu MedBon podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
8. Wszystkie produkty prezentowane na stronach sklepu są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty a Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.
9. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 • a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 • b. Włączoną obsługę Java Script,
 • c. Aktywny adres e-mail.
10. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie http://http://torbymedyczne.pl/informacje-o-cookies-pm-34.html

§ 2. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w prawym górnym rogu na stronie http://www.sklep-med24.pl.
3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia konsument są to:
 • a. Imię i nazwisko,
 • b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • c. Numer telefonu.
5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
 • a. Firmę,
 • b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • e. Numer telefonu.
7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.
9. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 7 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 7 Regulaminu.
10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
11. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
13. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 • a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 • b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 • d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika ,
 • e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 • g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
14. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych)
15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
16. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
17. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
18. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 11 i 13 wynosi 14 dni.

§ 3. Składanie zamówień i terminy realizacji.

1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia, dostępnego na stronie http://www.sklep-med24.pl. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Zarejestrowani Klienci (Nabywcy) mają możliwość wyrażania opinii o produktach zamieszczonych w sklepie internetowym, mogą otrzymywać informacje o zmianach w ofercie sklepu, a także śledzić status swojego zamówienia i przeglądać historię zamówień.
2. Każdy podmiot - Nabywca wypełniający formularz zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, teleadresowych i adresów e-mail.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. W takiej sytuacji, Operator Sklepu ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zwrotu nieodebranego towaru, a także dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy towaru, który z wyłącznej winy Użytkownika nie został jemu dostarczony.
4. Sklep internetowy firmy MedBon - Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. bez podania numeru telefonu, lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
5. Zamówienia na oferowane produkty można składać poprzez stronę sklepu internetowego MedBon, e-mailem: info@sklep-med24.pl lub fax-em: (61) 648 26 10 - Sprzedawcy. Podając dane zamawianych produktów, dane zamawiającego oraz dane do dostawy.
6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-12.
7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy Sprzedawcy.
8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 2 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
 • a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu, wraz z ewentualnym określeniem koloru, rozmiaru lub innych możliwych opcji.
 • b. dodania ich do koszyka, w którym przewidziana jest możliwość zmian ilości, usuwania i dodawania kolejnych produktów,
 • c. zalogowania do Konta Użytkownika, chyba że Kupujący zalogował się wcześniej,
 • d. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
 • e. kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie  2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
 • a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
 • b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
 • c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
10. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
12. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
13. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 13 lit. g.
15. Zamówienie jest realizowane w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Na czas realizacji zamówienia składa się okres realizacji zamówienia przez Sprzedawcę i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: firmę kurierską. Jednocześnie Operator Sklepu oświadcza, że termin realizacji umowy nie przekroczy 30 dni od dnia zawarcia umowy.
16. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.
17. Koszty transportu towaru są ponoszone przez nabywcę, chyba że niniejszy regulamin lub umowa sprzedaży stanowi inaczej.
18. W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów Nabywca ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki.
19. Nabywca powinien sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy.
20. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia przez klienta, b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§ 4. Koszty dostawy.

1. Dostawy odbywają się wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. W przypadku dokonania zakupów o łącznej wartości przekraczającej 600 polskich złotych (PLN), Sprzedający zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki, niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu zapłaty lub dostawy.
3. Cennik kosztów dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5. Formy płatności.

Ustala się następujące formy płatności:

1. przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w Sklepie Sprzedawcy przez Nabywcę, Sprzedawca - firma MedBon po potwierdzeniu, że pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy dokonuje wysyłki towaru. Numer konta do dokonywania płatności w Sklepie Internetowym: 78 1140 2004 0000 3902 6495 2563;
2. za pobraniem – Nabywca płaci gotówką kurierowi przy odbiorze towaru;

§ 6. Ceny i rabaty.

1. Ceny na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
2. Ceny umieszczone przy produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie sklepu internetowego firmy MedBon przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.sklep-med24.pl, po dokonaniu przez Nabywcę wyboru formy płatności.
5. Podane ceny obowiązują do czasu zrealizowania zamówienia. Sklep internetowy firmy MedBon – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie.
6. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 7. Gwarancja i reklamacje.

1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję oraz w razie potrzeby instrukcję obsługi, która jest dostarczana razem z towarem.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, nabywca może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże nabywca nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt o ewentualnych uszkodzeniach powstałych podczas dostawy niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół szkodowy (niezbędne dokumenty podsiada kurier) i niezwłocznie powiadomić obsługę Sklepu Internetowego o tym fakcie, lub nie odbierać przesyłki.
5. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna lub faktura VAT (nie dotyczy to reklamacji z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej).
6. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.
8. Sprzedawca - Firma MedBon nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru, uszkodzeń spowodowanych dokonywaniem napraw, przeróbek.

§ 8. Odstąpienie od umowy.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 • wiadomością e-mail, na adres info@sklep-med24.pl,
 • w formie pisemnej, na adres MedBon – Torby Medyczne, Grześkowiaka 28/2, 62-035 Kórnik
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
§ 9. Ochrona prywatności i inne prawa.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Nabywcę dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy MedBon z siedzibą w Kórniku przy ul. M. Grześkowiaka 28/2, do celów marketingowych i ewidencyjnych.
3. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
5. Sprzedawca zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona, przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy klientów.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MedBon danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 10. Postanowienia końcowe.

1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy torbymedyczne.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.
6. Ewentualne skargi prosimy kierować na adres: info@sklep-med24.pl.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
9. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 8. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Cennik
Darmowa wysyłka
Zamówienia na kwotę powyżej 600,00 zł i maksymalnej wadze paczki nie przekraczającej 70 kg
Promocje

Zobacz wszystkie
Bestsellery
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Nasz Hit
AED Little Anne Training System z defibrylatorem
AED Little Anne Training System z defibrylatorem

3.150,00 zł (netto)
3.874,50 zł (brutto)
8921284 wywołań od 01 styczeń 2009